Aanmelden

Meld je hier aan

Als u psychotherapie bij mij overweegt, kunt u zich aanmelden via het contactformulier of via e-mailadres
info@paarlbergpsychotherapie.nl Als u uw telefoonnummer achterlaat, bel ik u terug.

In dit eerste telefonisch contact bespreek ik kort met u de reden van uw aanmelding en wordt gevraagd naar een verwijsbrief van uw huisarts. Daarna kunnen we een eerste kennismaking plannen, waarin we uw klachten en hulpvraag verder bespreken. Meestal is er dan een tweede en een derde afspraak nodig om uw problemen verder in kaart te brengen en een behandelplan vast te stellen. Het kan zijn dat ik u doorverwijs naar een meer passende behandelaar of dat u zelf aangeeft een andere therapeut te willen raadplegen. Ik informeer de verwijzer, meestal de huisarts, aan het begin en einde van de behandeling, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Anderen ontvangen nooit informatie zonder uw toestemming.

Annette Paarlberg
info@paarlbergpsychotherapie.nl

AGB-code praktijk: 94066817
BIG-nr psychotherapeut: 09916365916
KvK: 85449369

Kwaliteitsstatuut
Privacyverklaring