Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging

Om mijn kwaliteit als professional te waarborgen volg ik regelmatig bijscholingen, heb ik supervisie- en intervisiebijeenkomsten.

Registraties

Overheidsregister Ministerie van VWS ‘Beroepen in de Gezondheidszorg’:

Psychotherapeut: 09916365916

GZ-Psycholoog: 99916365925

EMDR Practitioner Europe

Specialistische verenigingen

Lid Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie www.nvp.nl

Aspirant lid TFP (Transference Focussed Psychotherapy) Nederland

Lid Vereniging EMDR Nederland

Beroepsverenigingen

Lid Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten www.LVVP.nl

Mijn praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat hier is te downloaden.

In mijn privacystatement wordt uitgelegd hoe ik met informatie om ga, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacystatement is hier te downloaden.

Tijdens de behandeling staan we geregeld stil bij het verloop, en ons contact. Als u om de een of andere reden niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit met mij te bespreken.

Zo nodig voorziet de beroepsvereniging in een klachtenregeling.

 

Annette Paarlberg
info@paarlbergpsychotherapie.nl

AGB-code praktijk: 94066817
BIG-nr psychotherapeut: 09916365916
KvK: 85449369

Kwaliteitsstatuut
Privacyverklaring