Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

De behandeling van psychische stoornissen in een vrijgevestigde praktijk wordt, afgezien van het eigen risico, vergoed vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding, is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis (natura of restitutie) en van het feit of er met uw zorgverzekeraar een contract is afgesloten. Ik heb voor 2023 contracten met de volgende zorgverzekeraars: Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, One, FBTO, De Friesland), Caresq (Avitae), Zorg en Zekerheid, DSW (OWM, Stad Holland, in Twente, SZVK), ENO, ASR, Menzis (Menzis, Anderzorg), VGZ en ONVZ. 

 

Bent u verzekerd bij een andere verzekeraar dan werk ik op contractvrije basis. Dat betekent dat de nota maandelijks direct aan u als cliënt wordt verstuurd; u kunt deze nota vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis wordt de therapie grotendeels of geheel vergoed. Met een restitutiepolis wordt de behandeling (met uitzondering van uw eigen risico) doorgaans geheel vergoed. 

Er kunnen goede redenen zijn om gebruik te maken van psychotherapie ook al is er geen sprake van een diagnose. In dat geval betaalt u de behandeling zelf. Het tarief is dan € 110,- per consult (45 minuten).

Als u een afspraak niet kunt bijwonen vraag ik u dit minstens 24 uur tevoren te laten weten, zodat ik geen kosten voor de besproken tijd in rekening hoef te brengen (€50).

Voor verdere betalingsvoorwaarden zie www.LVVP.nl

 

Annette Paarlberg
info@paarlbergpsychotherapie.nl

AGB-code praktijk: 94066817
BIG-nr psychotherapeut: 09916365916
KvK: 85449369

Kwaliteitsstatuut
Privacyverklaring